Kezdőlap

Vállas Antal (Pest, 1809. máj. 18.New Orleans, USA, 1869. júl. 20.): mérnök, matematikus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. és r. 1837, külső 1858). Tanulmányait Pesten és Bécsben végezte, ahol 1831-ben bölcsészdoktori oklevelet nyert. Már 17 éves korában tanár Sátoraljaújhelyen, átmenetileg a kegyes tanítórend tagja, majd a Palocsay, utóbb az Eötvös családnál nevelő Bécsben. 1838 – 40-ben a rohonci felsőbb gazdaképző intézet tanára. 1840 – 41-ben Czilchert Róberttel szerk. a Rohonczi Közleményeket. 1841-ben adta ki röpiratát Egy felállítandó magyar központi műegyetemről (Pest), mely a reformkor gazdasági-műszaki törekvéseinek nagy hatású megfogalmazása, s később a vonatkozó törvényjavaslat alapjául szolgált. Részt vett az Iparegyesület megszervezésében és munkájának vezetésében: Az 1841-es párizsi ipari kiállítás alkalmával hosszabb tanulmányutat tett a Ny-i országokban. 1843 – 46 között az Iparegyesület népszerű ismeretterjesztő előadásain a mechanika és fizika előadója, 1845-ben a Hetilap szerk.-je. 1848-ban Eötvös József a tudományegy. mennyiségtan tanszékének tanárává neveztette ki, az önkényuralom azonban 1850. márc.-ban megfosztotta állásától. 1851-ben kivándorolt Amerikába. 1854-ben New Orleansban hajózási isk.-t nyitott, majd 1858-ban uo. egy tudományos ak.-t szervezett, melynek haláláig titkára volt. – F. m. Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel (Buda, 1842 – 48); Számvetés elemei: négyjegyű logarithmusi táblával (Pest, 1846); Nemzeti Encyclopaedia… (1 – 7. füz., Pest, 1848. Befejezetlen maradt); Elemi mértan (Pest, 1848); On the resolution of numerical equations (New York, 1855); Commercial navigation (New Orleans, 1859). – Irod. Galgóczy Károly: Emlékbeszéd V. A. felett (Értekezések a Mathem. Tud. Köréből, 1875); Zelovich Kornél: A m. kir. József műegyetem és a hazai technikai felsőoktatás története (Bp., 1922).