Kezdőlap

Vályi György (Kolozsvár, 1756? , 1830 után): mérnök. A szempci Collegium Oeconomicumban végzett. Valószínűleg az Esterházy-uradalom mérnöke volt. 1788-ban a Tarna, a következő években az Ipoly vidékéről, majd a Duna Visegrád környéki szakaszáról készített térképet. Az 1790-es évekből származó térképe a Hanság és környezetének ősi vízrajzát a Rába és Répce alsó folyásával mutatja be. Dolgozott a Garamon, majd 1823-tól Raisz Keresztéllyel együtt felmérte a Tisza, Zagyva és Tarna vízvidékét Tiszakürt – Jászkisér – Újszás zSzolnok között. A 18. sz. végi legkiválóbb térképező mérnökök egyike volt. – Irod. Fodor Ferenc: A magyar térképírás (Bp., 1952 – 1954); Fodor Ferenc: A magyar vízimérnökök… (Bp., 1957).