Kezdőlap

Vályi Klára, Kováts Gáborné (Jánosi, 18. sz. vége? , 19. sz. eleje): versíró. Hont vm.-i szülésznő .volt. Hosszabb ideig élt Bécsben. Kora költőihez (Fábián Julianna, Édes Gergely) verses leveleket írt, ilyeneket Csokonai és Édes Gergely is intézett hozzá (Édes Gergely Levelei V. K.-hoz. Figyelő, 1878 – 79). – M. Buzdító versek a nemes magyar insurgensekhez (H. n. 1798); Magyar Tempe (Vác, 1807). – Irod. Császár Elemér: Az utolsó nemesi felkelés a magyar irodalomban (Bp., 1909).