Kezdőlap

Vámbéry Rusztem (Bp., 1872. febr. 29.New York, 1948. okt. 24.): ügyvéd, büntetőjogász, publicista, az MTA t. tagja (1945). ~ Ármin fia. Jogi tanulmányokat végzett a hallei és a bp.-i egy.-en. 1896-ban ügyvédi oklevelet nyert. 1897-től bp.-i ügyvéd, 1898-tól 1913-ig az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán teljesített szolgálatot, de mint táblabíró 1913-ban visszavonult. Munkásságával a közélet reakciós erői ellen fordult és hamarosan a polgári radikalizmus élvonalához csatlakozott. 1903-ban a bp.-i egy.-en magántanár (büntetőjog), 1915 – 18.-ban rk. tanár, 1918-ban a Nemzeti Tanács tagja. 1919. jan.-tól a bp.-i egy. r. tanára. 1920 után katedrájától megfosztották. 1922-től ismét ügyvéd Bp.-en. 1938-ban a hitlerizmus elől Londonba emigrált, később az USA-ba költözött. 1947. szept.-től 1948. márc.-ig Mo. washingtoni követe. Elsősorban büntetőjoggal és büntető eljárásjoggal foglalkozott. Széles körű társadalomtudományi ismeretekkel rendelkező író. Mint védőügyvéd különösen a Tanácsköztársaság bukása után indított politikai perekben állt ki bátran (1920-ban a népbiztosok pere, 1935-ben (Rákos i-per). Az 1946-tól új folyam megjelöléssel ismét megindított, Jogtudományi Közlöny c. liberális irányzatú szakfolyóiratnak felelős szerk.-je volt betiltásáig (1913 – 34). 1926-tól 1938-ig szerk. a Századunk, c. polgári radikális szemléletű társadalomtudományi folyóiratot. Jelentős szerepet vitt a Társadalomtudományi Társ.-ban és a Magyar Fabiánus Társ.-ban. A kriminológia egyik első hazai művelője, behatóan foglalkozott a fiatalkorú bűnözéssel. – F. m. Büntetőjog és ethika (Bp., 1907); Extraditión treaties (Bp., 1908); The territorial conflict of criminal law (Bp., 1908); Büntetőjog (I – II., Bp., 1913); Ungarisches Jugendgerichtsgesetz (Berlin, 1914); A bűnvádi perrendtartás tankönyve (Bp., 1916); A fiatalkorúak bíróságra a háború alatt (Bp., 1916); A fiatalkorúak büntetőjoga az újabb külföldi törvényhozásban (Bp., 1918); Sajtóbilincsek és sajtórabszolgák (Bp., 1930); Az élő múlt (Bp., 1931); Háború és jog (Bp., 1933); A Rákosi-per (Bp., 1933); Eretnek magyarázatok a nacionalizmusról (Bp., 1936); A háborútól a békéig (Bp., 1938); The Hungarian Problem (Jászi Oszkár bevezetőjével, New York, 1942); Hungary – to be, or not to be (New York, 1946). – Irod. Csécsy Imre: V. R. (Huszadik Század, 1948. 5 – 6. sz.)