Kezdőlap

Váradi Miklós (Nagyvárad, 1589Kolozsvár, 1659. márc. 28.): kereskedő. A nagyváradi ref. kollégiumban tanult. Átvette apja kolozsvári üzletét és nagyszabású kereskedést folytatott különösen Bécs városával. Jelentős könyvtárából egy Rotterdami Erasmus-kötet máig megmaradt a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában. 1644-ben fűbíró Kolozsvárott, évtizedeken át a kolozsvári ref. egyház főgondnoka volt. Számtalan alumnus diákja volt a kolozsvári ref. kollégiumban és a németalföldi egy.-eken. Kezdetben nagy ellenzője, később támogatója volt a hazai puritánusoknak. Unokáját, gróf Bethlen Miklóst is taníttatta, sőt tankönyvekkel is ellátta. – Irod. Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (II., Bp. – Szeged, 1966).