Kezdőlap

Váradi Péter, Várdai (Várad, 1450 körülBács, 1501): kalocsai érsek, humanista tudós. Vitéz János neveltette, Bolognában tanult, esztergomi kanonok, majd szentjóbi és földvári apát s egyben kir, titkár, 1479-től titkos kancellár 1480-tól kalocsai érsek, I. Mátyás kir. egyik legbizalmasabb embere; vezető helyet foglalt el a budai humanista körben is. Később politikai síkon szembekerült Mátyással, amiért 1484-ben fogságra vetette, előbb Árva, majd Visegrád várában őriztette. Corvin János bocsátotta szabadon 1490-ben. Ettől kezdve nem hagyta el érseki székét, politikával nem foglalkozott. 1490 – 98 közti leveleskönyvét Wagner Károly adta ki nyomtatásban (Epistolae Petri de Varda, Posonii et Cassoviae, 1776). – Irod. Fraknói Vilmos: V. P. kalocsai érsek élete (Századok, 1883); Gerézdi Rabán: Egy magyar humanista: V. P. (Magyarságtudomány, 1942.)