Kezdőlap

Várady Antal (Paszab, 1819Kolta, 1885. nov. 15.): ügyvéd, földbirtokos, a reformnemzedék tagja. Sárospatakon tanult, aztán Eperjesen végzett jogot. Pesten jurátus; akkor ismerkedett meg Petőfivel, akivel szoros baráti viszonyba került. ~ előbb ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd a forradalom alatt állami szolgálatba lépett. A szabadságharc bukása után újra ügyvédi irodát nyitott. 1866-ban Komárom megyei birtokára vonult vissza, gazdálkodott. Petőfire vonatkozó visszaemlékezései a Magyar Politikában, a Fővárosi Lapokban és a Honban jelentek meg. – Irod. V. A. (Vasárnapi Ujság, 1885); Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza (Bp., 1896).