Kezdőlap

Várady Ferenc, Sárosi Váradi (Kaposvár, 1860. júl. 23.Bp., 1945. jan. 27.): újságíró, költő, levéltáros. Pécsett újságíró, 1880-tól a Pécsi Figyelő munkatársa. 1892-ben megindította a Pécsi Napló c. napilapot. 1890-től Baranya vm. főlevéltárosa volt. 1920-ban Bp.-re költözött. Szerk. és kiadta Baranya vm. monográfiáját Baranya múltja és jelene címmel (I – II., Pécs, 1896 – 97). Számos vers- és elbeszéléskötete jelent meg. – F. m. Versek (Bp., 1879); Rímek és prózák (Pécs, 1883); A rokonok (vígjáték, Pécs, 1888); Terefere (Karcolatok, Pécs, 1902); Milliók csatája (versek, Pécs, 1914); Forgószelek (novellák, Pécs, 1925); Elmúlt idők, dalos évek… (versek Bp., 1935).