Kezdőlap

Várady Gábor (Máramarossziget, 1820. nov. 11.Máramarossziget, 1906. nov. 12.): testőrtiszt, politikus. 1840-ben lett testőr itt ismerkedett meg Görgeyvel, Klapkával. Mint a testőrség tagja (1841 – 43 között) Remény c. kéziratos lapot indított. 1848-ban kilépett a testőrségből, letette az ügyvédi vizsgát, és Máramarosszigeten ügyvédi irodát nyitott. A szabadságharcban mind szabadcsapat- és mint nemzetőrparancsnok vett részt. A bukás után Württembergbe menekült. Az 50-es évek végén kegyelmet kapott, hazatért és ügyvédi irodát nyitott. 1860-ban megyéjében másod-alispán lett, 1861-ben a técsői kerület ogy.-i képviselőnek választatta. Ekkor a határozati párt tagja volt. A kerületet 31 évig képviselte; Tisza Kálmán csoportjának tagjaként 1865-től balközép párti, 1875- től szabadelvű párti képviselő. Egy ideig a képviselőház alelnöki tisztét is betöltötte. Megindította és szerk. a Máiamaros c. hetilapot (1865). – M. Országgyűlési levelek (Pest, 1871); Hulló levelek (Bp., 1892). – Irod. Móricz Pál: A magyar országgyűlési pártok küzdelmei (Bp., 1892); A magyar testőrség névkönyve, 1760 – 1848 (összeállította Hellebronth Kálmán, Bp., 1940).