Kezdőlap

Várady Pál (Pozsony, 175719. sz. eleje): mérnök, a 18. sz. végén kialakuló központi műszaki igazgatás első vezető magyar munkatársa. Tanulmányait a szempci Collegium Oeconomicumban végezte (1775 – 76). 1785-től az újjászervezett Hajózási Igazgatóság adjunktusa, 1788-tól az Építési Igazgatóság igazgató segéde. 1789 – 1792 között ő vezette Pest első jelentős városrendezési munkálatait: a Belváros és az újonnan kialakított s általa tervezett Lipótváros, valamint a pesti vásár területének rendezését. 1799-ben tervet készített Pest városának ármentesítésére. – Irod. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnökök… (Bp., 1957); Tóth Andrásné Polonyi Nóra: Műszaki munkálatok Pest városában a 18. sz-.ban (Tanulmányok Bp. múltjából. XIV., Bp., 1961).