Kezdőlap

Várdai István (?? , 1471 elején): bíboros érsek. Szabolcs vm.-i nemesi család tagja (apja ~ Pelbárt). Ferrarában tanult, egyházjogi doktor, 1451 -54-ben egri kanonok, 1454 – 56-ban erdélyi, 1456-ban egri prépost, 1456 – 58-ban alkancellár, 1456-tól kalocsai érsek, 1464 – 71-ben fő- és titkos kancellár, 1467. szept, 18-tól bíboros. Diplomataként Franciao.-ban és a császárnál (1463) járt. Mátyás lelkes híve, támogatója és bizalmas tanácsosa. Családi birtokán, Kisvárdán várat építtetett, a mezővárosnak privilégiumot adott. Családi levelezése a Zichy-oklevéltár IX – XII. kötetében található. – Irod. Érdujhelyi Menyhért: A kalocsai érsekség a renaissance korában (Zenta, 1899).