Kezdőlap

Várdai Pál (Kisvárda, 1483Pozsony, 1549): esztergomi érsek. A Szapolyai-párt híve volt s azzal együtt emelkedett egyházi pályáján; óbudai prépost, 1519-től kir. kincstárnok. 1521-ben veszprémi, 1523-ban egri püspök. Részt vett a mohácsi csatában. János kir. esztergomi érsekké nevezte ki 1526-ban. 1527-ben János kir.-tól I. Ferdinándhoz pártolt, ki megerősítette őt érseki székében. 1542-ben kir. helytartó. 1543-ban a török elfoglalván Esztergomot, az érseki székhelyet Nagyszombatba helyezte át.