Kezdőlap

Varga Bálint (Szentleányfalva, 1856. jún. 23.Bp., 1943. szept. 16.): tanár, író, irodalomtörténész. Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, 1880-ban tanári, 1885-ben doktori vizsgát tett. 1882-től a budai reálisk. tanára, 1884-től a Bp. vidéki Tankerületi Főigazgatóságon dolgozott, 1893-tól a debreceni, 1896-tól a bp.-i ref. főgimn. tanára. 1922-ben nyugalomba vonult. Német, francia középisk. tankönyvet, nyelvkönyvet készített. Jelentősek műfordításai (La Fontaine, Boileau, Sevcsenko, a Roland-ének, 1933, és Ének Igor hadairól Sztripszky Hiadorral együtt, 1916). A Gazette de Hongrie-ban közölték Madách Az ember tragédiájának általa készített első francia fordítását (1881 – 82). – F. m. A francia nyelv és nemzet megalakulása (tanulmány, Bp., 1883); Marot Kelemen első francia protestáns zsoltárénekszerző élete és költészete (Bp., 1931); Idősb Valois Margit angoûlèmei hercegnő navarrai királynő élete és írói működése (tanulmány, Bp., 1932); Szenci Molnár Albert, a magyar zsoltárénekszerző élete és írói működése (tanulmány, Bp., 1932).