Kezdőlap

Varga Endre Gábor (Kispest, 1901. márc. 23.Bp., 1973. okt. 29.): levéltáros, a történelemtudományok kandidátusa (1967). Waldapfel Eszter könyvtárigazgató férje. Az Eötvös Kollégium tagjaként a bp.-i tudományegy.-en magyar–történelem szakot végzett, doktorált (1923). 1924–25-ben a bécsi M. Történeti Intézet tagjaként a m. reformkor és abszolutizmus korával foglalkozott. 1925–1954 között a bp.-i M. Orsz. Levéltár munkatársa, majd 1954-től 1964-ig, nyugdíjazásáig h. főig.-ja volt. Elkészítette a bírósági levéltárak részletes leíró leltárát, majd tudományos ismertető leltárát. Kidolgozta a levéltári térképanyag katalogizálásának módszerét, tervet készített az államosított iparvállalatok iratanyagának védelméről és felhasználásáról, foglalkozott a levéltártan elméleti kérdéseivel. Tudományos munkáiban főként a jogtörténettel foglalkozott. – F. m. A hivatásos ügyvédi osztály kialakulása. A kötelező ügyvédi vizsga bevezetése 1769-ben (Domanovszky-emlékkönyv; Bp., 1937); Úriszék, XVI–XVII. századi perszövegek (Bp., 1958); A magyar igazságszolgáltatás átszervezése II. József korában (Századok, 1960. 5–6. sz.); A magyar bírósági szervezet és perjog története (Bónis Györggyel, Degré Alajossal, Bp., 1961); Polgári peres eljárás a Királyi Curián 1724 (Levéltári Közl., 1969); Bányabírósági eljárás a feudáliskori Magyarországon (Levéltári Közl., 1974); Magyarország bányabírósági szervezete 1786–1854 (Jogtörténeti tanulmányok, Bp., 1974); A királyi curia 1750–1850 (Bp., 1974). – Irod. Bélay Vilmos: V. E. G. (Századok, 1973. 4. sz.); Komjáthy Miklós: V. E. (Levéltári Közl., 1975. 1. sz.); Hajdú Lajos: V. E. posztumusz munkái (Jogtud. Közl., 1976).