Kezdőlap

Varga Imre (Györke, 1905. okt. 1.Brno? , 1980. dec. 10.): református püspök. Teológiát Losoncon (1925-28) és Halléban (1928-29) tanult. 1929-től Munkácson missziói segédlelkész, 1930-tól püspöki káplán. 1931-től haláláig rimaszombati lelkipásztor. 1932-1938 között a losonci Teológiai Szemináriumban az újtestamentumi tárgyakat adta elő. 1953-tól a Szlovákiai Ref. Egyház püspöke. A prágai Comenius Fakultás 1955-ben díszdoktorává avatta. A Ref. Világszövetségnek két cikluson át alelnöke, majd haláláig a V. B.-ának és a Keresztyén Egyházak Európai Konferenciája V. B.-ának, valamint a Keresztyén Békekonferencia Folytatólagos Bizottságának tagja volt. – F. m. Református keresztyén kis káté (Bratislava, 1956). – Irod. Elhunyt dr. V. I. püspök (Reformátusok Lapja, 1980. 51. sz.); Dr. V. I. (1905- 1980) (Kálvinista Szemle, Bratislava, 1981. 3. sz.); Megemlékezés V. I. püspökről (Reformátusok Lapja, 1981. 5. sz.).