Kezdőlap

Varga István (Bp., 1897. júl. 5.Bp., 1962. dec. 30.): közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1945). 1919-ben a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozott, 1920-ban bp.-i pénzintézeti alkalmazott, 1927-től 1949-ig a Magyar Gazdaságkutató Intézet vezetője volt. 1944-ben a Gestapo letartóztatta, s csak 1945. máj.-ban szabadult ki. Hazatérte után 1945-től az Újjáépítési Min.-ban mint főcsoportvezető, majd államtitkár, 1946-tól az Anyag- és Árhivatalban mint a hivatal elnöke s egyben mint iparügyi és építésügyi államtitkár tevékenyen részt vett az ország újjáépítésében, valamint a stabilizáció és a hároméves terv előkészítésében. 1954-től az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében dolgozott; 1957-ben a létrehívott Közgazdasági Szakértőbizottság elnöki tisztét látta el; 1958-ban a Központi Népi Ellenőrző Bizottság tagja lett. A bp.-i tudományegy.-en 1933-ban magántanár, 1940-ben c. rk. tanár, 1945-ben ny. r. tanár lett; 1950-ben rendelkezési állományba, 1951-ben nyugállományba került, de rehabilitálásakor 1957-ben állását visszakapta s haláláig a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egy.-en működött. A közgazdasági elmélet, fogyasztásgazdaságtan, konjunktúrakutatás, pénzügytan, statisztika, demográfia kérdései mellett a szocializmus és a tervgazdaság problémáival is foglalkozott. A szocialista tervgazdaság tökéletesítésére figyelemre méltó elgondolásokat alakított ki. – F. m. The National Income of Hungary 1244 – 1925 and 1936 – 37 (London, 1938); Der Unternehmungsgewinn (Matolcsy Mátyással, Berlin, 1957); Money in Socialism. International Economic Papers (London, 1958); A reklám (Bp., 1960); Az újabb magyar pénztörténet és egyes elméleti tanulságai (Bp., 1964).