Kezdőlap

Varga Lajos (Kisújszállás, 1904. dec. 24.Bp., 1963. szept. 26.): orvos, az orvostudományok doktora (1960). Oklevelét 1929-ben a szegedi tudományegy.-en nyerte. Pályája kezdetén vidéken magánorvos, majd közegészségügyi szolgálatba lépett. 1947-től az Orsz. Közegészségügyi Intézet ig.-ja, 1950-től 1957-ig az egészségügyi min. főelőadója, majd haláláig az Egészségügyi Tudományos Tanács osztályvezetője. Tudományos munkássága főként közegészségügyi és orvostörténeti kérdésekre terjedt ki. A Semmelweis Orvostörténeti Ház ig.-ja, az MTA orvos történeti bizottságának tagja volt. – F. m. Trachoma elleni védekezés (kandidátusi ért., 1957); Részletek a magyar közegészségügy történetéből… (doktori ért., 1960); A közegészségügy rendezése és helyzete hazánkban a múlt század utolsó negyedében (Orsz. Orvostörténeti Kvtár Közl. Bp., 1962). – Irod. Sós József: V. L. (Orv. Hetil., 1963. nov. 3.)