Kezdőlap

Varga Zsigmond (Marosdécse, 1886. febr. 5.Debrecen, 1956. ápr. 20.): református teológiai tanár. Teológiát a kolozsvári (1904–08), a berlini, a genfi (1909), az utrechti egy.-en hallgatott (1910–11). Főként a bibliai nyelvekkel, bibliai és sémi vallástörténettel foglalkozott. A bp.-i tudományegy.-en a K-i nyelvekből doktorált (1911), az ó- és újszövetségi tudományokból Kolozsvárott teológiai magántanárrá képesítették. A debreceni Ref. Nagykönyvtár könyvtárosa, utóbb a tudományegy. mellett működő Lelkészképző Intézet tanára (1915–21). Nyugdíjazásáig (1944) a debreceni Tisza István Tudományegy. teológiai karán a vallástörténeti tanszék ny. r. tanára. Lencz Gézával szerk. a Debreceni Lelkészi Tárat (1916–19), intéző bizottsági elnöke volt a debreceni Közlönynek (1941–42). Vallástörténeti tanulmányok mellett dilettáns nyelvészeti és őstörténeti tanulmányokat is írt. – Irod. Pákozdy László Márton: V. Zs. (Az Út, 1956. 18. sz.).