Kezdőlap

Varga Zsigmond (Debrecen, 1919. szept. 6.Mauthausen mellett, 1944): ref. lelkész. A debreceni ref. kollégium diákja volt. Debrecenben végezte a teológiát, s a teológusok Közlöny c. lapjában indított cikksorozatot. Bölcsészeti doktorátust szerzett. 1942-ben svájci tanulmányúton járt, s onnan a debreceni kollégiumi Nagykönyvtárnak könyvgyűjteményt hozott. 1944-től Bécsben folytatott tanulmányokat. egyben a mo.-i Ref. Egyetemes Konvent megbízásából a bécsi m. reformátusok lelki gondozását is végezte. Egyik igehirdetéséért és antifasiszta magatartásáért Bécsben letartóztatták, deportálták, s Mauthausen környékén elpusztult. – Irod. Varga Zsigmond: A Krisztus szolgálatában megdicsőült ifj. dr. V. Zs. okl. ref. lelkész emlékezete (Debrecen, 1949); V. Zs. (Ref Egyház, 1964. 5. sz.)