Kezdőlap

Vargha Damján György (Mosonszentmiklós, 1873. ápr. 6.Hegyeshalom, 1956. ápr. 6.): irodalomtörténész, egyetemi tanát, az MTA l. tagja (1919 – 1949). 1892-ben belépett a ciszterci rendbe. A bp.-i tudományegy.-en bölcsészeti és teológiai tanulmányokat folytatott. 1899-ben bölcsészdoktori, 1901-ben tanári diplomát szerzett. Bajai, egri, 1902-től székesfehérvári; 1912 – 25-ben bp.-i gimn. tanár. 1920-tól egyúttal magántanár a bp.-i egy.-en. 1925 – 1943-ban a pécsi tudományegy.-en m. irodalomtörténet tanára. Nevéhez frűződik az 1928-ban megnyílt Maurinum pécsi egy kollégium alapítása, melynek első ig.-ja volt. Tanulmányai főleg középkori kódexeinkkel foglalkoznak: Vallásos munkákat és imakönyveket is írt. – F. m. Kódexeink Mária siralmai (Bp., 1899); Seue H. Amand a magyar kódexirodalomban (Bp., 1912); A magyar kódexek forrásai (Bp., 1924); Szent Ferenc és fiai a magyar kódexirodalomban (Bp., 1927). – Irod. Brisits Frigyes: V. D. (Vigilia, 1956.)