Kezdőlap

Vargha János (Ekel, 1798Buda, 1850 után): mérnök. Oklevelét 1823-ban a pesti Institutum Geometricumban nyerte, majd kamarai mérnökként az alföldi folyók felméréséhez osztották be. 1829-ben az Orsz. Építési Igazgatóság megbízásból szemleutat tett a Tisza, a Körösök és a Maros vízvidékén. Ezután Huszár Mátyás mellé a nagyváradi kamarai mérnöki hivatal h. vezetőjévé nevezték ki. 1831-ben ugyanebben a minőségben átvette a Körösök szabályozásának, 1837-ben a Bega-csatorna építésének vezetését is. 1844-től 1847-ig a Duna-szabályozássalfoglalkozott, majd 1847-ben több hónapos Ny-európai tanulmányútra küldték. Még ugyanez évben Széchenyi István rendeletére elkészítette a Mo.-on addig végrehajtott folyószabályozási munkálatok jegyzékét: 1848-ban Széchenyi kinevezte a közmunkaügyi min.-ba a hajózási és folyamszabályozási ügyek ig. főmérnökévé. A szabadságharc bukása utáni működése ismeretlen. Munkái kéziratban maradtak. – Irod. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnökök… (Bp., 1957).