Kezdőlap

Vargha László (Gyöngyös, 1904. okt. 25.Bp., 1984. márc. 19.): építészettörténész, etnográfus, Ybl-díjas (1962). A József Nádor Műegy.-en, majd a Pázmány Péter Tudományegy.-en tanult. 1936-ban a néprajzi tanszéken doktorált és Györffy István tanársegéde lett. Népi építészeti felméréseit az 1920-as évek végén kezdte a teljes m. nyelvterületen. Az épületeket műszaki hitelességű rajz és fotóanyaggal dokumentálta. A II. világháború után a Néprajzi Múz. főig.-ja, majd a miskolci Hermann Ottó Múz. ig.-ja. 1952-től 1975-ig a BME építészettörténeti és elméleti tanszék előadója. – Irod. Pintér Tamás: V. L. (Magy. Építőművészet, 1984. 6. sz.).