Kezdőlap

Vargha Vilmos (Sopron, 1887. febr. 1.Bp., 1968. jan. 6.): mérnök. Oklevelét a bp.-i József Műegy.-en szerezte (1910). Itt lett tanársegéd a vízépítési tanszéken, Kovács Sebestény Aladár mellett. 1920-tól az Európai Duna Bizottság megbízásából a Duna-delta rendezésében vett részt. Utóbb a francia tőkével épülő Bp.-i Szabad- és Vámmentes Kikötő (ma Bp.-i Nemzeti és Szabad Kikötő) építésénél összekötő szerepet töltött be a m. és francia érdekeltség között. Részt vett a kikötő tervezésében, üzembe helyezésében, s ő lett első ig.-ja. Utána a Földművelésügyi Min.-ból a Kereskedelemügyi Min.-ba átkerülve a hajózási osztályt vezette, egyben a M. Folyam- és Tengerhajózási Rt. (MFTR) kormánybiztosa és a M. Hajózási Szövetség elnöke osztályfőnöki, majd államtitkári rangban. 1940-ben nyugdíjaztatását kérte. 1945 után a Tiszalöki Vízépítő Vállalatnál a tervosztályt vezette. Élete utolsó éveiben az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségének munkatársa volt. Révész Arnold Istvánnal együtt szerk. a Magyar Műszaki Alkotók c., 1964-ben megjelent technikatörténeti munkát. Számos kitüntetés, közöttük a Francia Becsületrend tulajdonosa volt.