Kezdőlap

Vári Rezső (Buda, 1867. dec. 5.Bp., 1940. máj. 17.): klasszika-filológus, bizantinológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1906, r. 1926). A Bp.-i egy.-en szerzett tanári oklevelet. Főgimn. tanár; 1897-ben a bp.-i egy. bölcsészeti karán magántanárrá képesítették. 1907-ben c. rk. tanár. 1914-ben a római Magy. Történeti Intézet titkára és ig: helyettese. 1918-tól a pozsonyi egy.-en, 1923 – 35-ben a bp.-i egy.-en a görög filológia ny. r. tanára. Az MTA kiadásában megjelenő Sylloge Tacticorum Graecorum sorozatot szerk. – F. m. De diagramma in hymnis Homericis (Bp., 1889); Bölcs Leó császárnak „A hadi taktikáról” szóló munkája (Kútfőtanulmány, Bp. 1898); Incerti Scriptoris Byzantini X. Liber de re militari (Lipcse, 1901); A magyar honfoglalás kútfőihez (Adalék Bölcs Leó taktikájának a megértéséhez, Bp., 1902); A classica philologia encyclopaediája (Bp., 1906); A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya (Bp., 1908); A görög tudomány az ókorban (Bp., 1911); Klasszikafilológiánk (Bp., 1927). – Irod. V. R. (MTA Almanach, 1940); Moravcsik Gyula: V. R. (Egyet. Phil. Közl. 1941, 1. sz.)