Kezdőlap

Varju Gyula (Siklós, 1922. febr. 27.Bp., 1987. febr. 7.): geológus. Bp.-en 1941-ben tanítói, később Újvidéken a Keleti Kereskedelmi Főiskolán kereskedelemtudományi, a bp.-i egy.-en 1947-ben közgazdasági doktori, 1948-ban földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1949- 50-ben a Kaoliniszapoló és Bányaipari Rt.-nél, 1951-ben a Vegyesásványbányászati Váll.-nál tisztviselő. 1952-57 között a M. Áll. Földtani Intézet tudományos munkatársa volt, közben ezt megszakítva 1953-54-ben az Orsz. Földtani Föigazgatóságon dolgozott. 1957-től a Nehézipari Min. Érc- és Ásványbányászati Főosztályának, 1963-tól az akkor alakult Érc- és Ásványbányászati Váll.-nak főgeológusa. 1964-től nyugdíjba vonulásáig, 1980-ig a Központi Földtani Hivatal Kutatásgazdasági Osztályának vezetője. Fő munkaterülete a Szerencsi öböl és Bp. környéke. Több új ásványi nyersanyagot és lelőhelyet fedezett fel. Kutatásainak tárgya a nemfémes ásványi nyersanyagok genetikája, mineralógiája és teleptana. 1960-tól a Magyarhoni Földtani Társ. Agyagásványtani Szakcsoportjának titkára, 1967-től a Gazdaságföldtani Szakosztály elnöke.