Kezdőlap

Várossy Gyula (Zombor, 1846. aug. 13.Kalocsa, 1910. okt. 28.): kalocsai érsek író. Teológiai tanulmányait a bécsi Augustineumban végezte: 1870-ben segédlelkész Csonoplyán. 1875-ben érseki levéltárnok, 1876-ban szentszéki jegyző. 1878-ban a kalocsai érseki könyvtár ig.-ja, 1880-tól a papnevelő intézet alig.-ja, majd az érseki líceum tanára. 1883-tól szentszéki ülnök 1887-től a kalocsai papnevelő kormányzója, kanonok. 1892-ben kalocsai apátkanonok, 1898-ban a bp.-i központi papnevelő intézet ig.-ja. 1901-ben székesfehérvári püspök, 1905-ben kalocsai érsekké nevezték ki. Egyházi és egyháztörténeti tárgyú cikkei jelentek meg folyóiratokban. – F. m. A katholikus iskolaügy Magyarországban (I – II., Kalocsa, 1882 – 84); XIII. Leo pápa és az iparosok (Kalocsa, 1885).