Kezdőlap

Varsányi György (16. sz.): erdélyi énekszerző. 1561-ben írta Medgyesen oktató, verses históriáját Xerxészről. Antik regeanyagát Justinusból s részben a már latin fordításban is olvasható Hérodotoszból merítette. Megjelent újabb kiadásban: Régi Magy. Költők Tára (VII.,Bp., 1912 – 1926). – Irod. Király György: A Cyrus-monda széphistóriáinkban (Irod. tört. Közl. 1919 – 1921); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).