Kezdőlap

Vas Tibor (Bp., 1911. máj. 27.Bp., 1983. máj. 19.): jogász, egy.-i tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1952). Jogi diplomáját 1934-ben a szegedi tudományegy.-en szerezte. 1934-től ügyvédjelöltként, 1938-49 között ügyvédként működött. 1947-ben a szegedi tudományegy. jogi karán magántanárrá képesítették. 1948-tól előadó volt a debreceni, a szegedi, majd a pécsi tudományegy.-en. 1949-ben Debrecenben, 1951-ben Bp.-en egy.-i tanárrá nevezték ki. 1951-55 között az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének ig.-ja. 1953-56-ban a Jogtudományi Közl. főszerk.-je. Harminc éven át töltötte be a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének elnöki tisztét. Főként a logika jogbeli szerepével, a jog lényegével, a m. családjog főbb kérdéseivel, majd az állami és társadalmi szervek viszonyával foglalkozott. Mintegy 50 cikke, tanulmánya jelent meg. Több egy.-i jegyzet szerzője. – F. m. Die Bedeutung der transendentalen Logik in der Rechtsphilosophie (Bp., 1935); Társadalomtan (egy.-i jegyzet, 1948/49. tanév, Debrecen, 1949); Állam- és jogelmélet (egy.-i jegyzet előadásai alapján, 1949/50. tanév, Pécs, 1950); Államtan (egy.-i jegyzet előadásai alapján, 1949/50. tanév, Pécs, 1950); A magyar családi jog főbb kérdései (Bp., 1953). – Irod. Samu Mihály: V. T. 1911-1983 (Egyetemi Lapok, 1983. 11. sz.).