Kezdőlap

Vasady Gyula (Gyulafehérvár, 1845Sepsiszentgyörgy, 1881. jún. 6.): a Székely Nemzeti Múzeum első őre. A nagyszebeni katonai isk.-ban tanult, de tanulmányait nem fejezte be, hanem könyvkereskedő-inas lett Kolozsvárott. Később antikvárius üzletet nyitott Győrben, ahol az üzletvezetés mellett a városi tűzoltóság megszervezésén buzgólkodott. Győrből rövid időre Bécsbe ment, ott vállalt munkát, majd visszatért Kolozsvárra, később Brassóba. Amikor 1875-ben Cserey Jánosné alapítványából létrejött a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön, ennek első őre lett. Werthames Jahudzsián örmény pappal együtt összeállította az első m.-örmény nyelvtant.