Kezdőlap

Vásárhelyi András (?Palotabozsok, 1526): pesti ferences szerzetes, a Jagelló-kori vallásos költészet legszebb énekének szerzője: Versét az utolsó előtti versszak szerint 1508-ban írta, a ferencesek pesti rendházában. Ebben már utal a török veszélyre. 1526-ban Mohács környékén a törökök ölték meg. Vásárhelyi András énekét a Peer- és a Gyöngyösi-kódex őrizte meg. Szilády Áron szövegkiadása: Régi Magyar Költők Tára (I., Bp., 1877). – Irod. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei (Bp., 193 1).