Kezdőlap

Vásárhelyi Gergely (Marosvásárhely, 1562Kolozsvár, 1623. okt. 18.): hitszónok, 1584-től jezsuita. Működését Erdélyben kezdte, 1591-től 2 évig Báthori Zsigmond gyóntatója, 1593-tól vándorszónok, 1596-tól házgondnok Kolozsvárt, 1597 végétől Gyulafehérvárt, 1600–01-ben uo. házfőnök, 1602 – 1605-ben Sellyén az építkezést vezette. Ezután zágrábi házfőnök, 1613-tól 1617-ig missziósfőnök a török hódoltság alatt Pécsett, majd Gyulafehérvárt lelkipásztor. Minden munkáját magyarul írta. – F. m. Catechismus…magyar Kalendariummal (Kolozsvár, 1599): Esztendő által… Evangéliumok és Epistolák és Ezekre való Lelki elmélkedések (Bécs, 1618); Kempis Tamás négy könyve (Kolozsvár, 1622); Világkezdetitől fogva, iosagos és gonosz cselekedeteknek példáinak Summái (Kassa, 1623). – Irod. Mihalovics Ede: A katholikus prédikáczió története Magyarországon (I., Bp., 1900); Szentiványi Dezső: A katekizmus története Magyarországon (Bp., 1944); Jenei Ferenc: V. G. Kempis-fordítása (Irod. tört. Közl. 1961).