Kezdőlap

Vass József (Zalaegerszeg, 1813. márc. 19.Buda, 1873. jan. 13.): klasszika-filológus, kegyesrendi tanár, az MTA l. tagja (1858). 1833-ban belépett a piarista rendbe és 1841-ben pappá szentelték. Szegeden, Budán, Kolozsvárt ismételten és Vácott volt tanár. A szabadságharc alatti magatartása miatt az osztrák kormány egy évre felfüggesztette állásából. Klasszika-filológiai tanulmányain kívül történeti tárgyú dolgozatokat is publikált. – F. m. A latin nyelv ékes szókötése (Szeged, 1846); Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt (Pest, 1862); Béla király névtelen jegyzőjének kora (Pest, 1864); Erdély országgyűlései a vajdák alatt 1002 – 1540 (Pest, 1870). – Irod. Biró Vencel: V. J. (Erdélyi Múzeum, 1913); Biró Vencel: V. J. mint történetíró (Kalazantinum, 1913); Piros Kálmán: V. J. emlékezete (Kalazantinum, 1913); Biró Vencel: V. J. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században, szerk. Balanyi György, Bp., 1942.)