Kezdőlap

Vass Mátyás (Kiskundorozsma, 1837. febr. 20.Szeged, 1903. máj. 1.): tanító. Isk. tanulmányait Szegeden végezte. 1858-tól Szegváron, 1871-től Szegeden elemi isk. tanító. 1892 – 76-ban szerk. a Tanügyi Lapokat, amely szerkesztése alatt a haladó pedagógiai eszmék küzdőfóruma lett. Buzgó harcosa volt a tanítók szervezeti egyesítésének, a népoktatás kiterjesztésének, az isk. és az egyház szétválasztásának. Ő hirdette meg 1875-ben Mo.-on először a nyolcosztályos általános isk. eszméjét. Az 1870-ben megtartott II. egyetemes tanítógyűlésen tett indítványa alapján alakult meg a Magyarországi Tanítók Orsz. Bizottsága. Népszerűek voltak elemi isk. tankönyvei. – F. m. Emlékirat a szegedi tanyai iskolák államosítása tárgyában (Szeged, 1899); A Csongrád vármegyei tanítóegyesület harminc éves története 1868 – 1898 (Lantos Bélával, Szeged, 1900). – Irod. Böngérfi János: V. M. élet- és jellemrajza (Pozsony, 1887); Somfalvy Gyula: V. M. (Alföldi Népmívelés, 1937. márc. máj. sz.); Szabó Tibor: Egy haladó pedagógus. V. M. munkássága (Ped. Szle, 1961. 3. sz.).