Kezdőlap

Vastagh Gábor (Szentendre, 1899. márc. 7.Bp., 1987. márc. 31.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora (1952). 1924-ben szerezte oklevelét a bp.-i műegy.-en, ahol 1926-27-ben tanársegéd az élelmiszerkémiai tanszéken. 1927-től az Orsz. Közegészségügyi Intézet munkatársa, 1948-tól ig.-ja, 1958-tól főig.-helyettese. 1968-tól az Orsz. Gyógyszerészeti Intézet ig.-ja. Kutatási területe a gyógyszeranalitika; munkássága jelentősen hozzájárult a gyógyszerellenőrzés korszerű módszereinek kifejlesztéséhez. Az MTA Kémiai Albizottságának és az Izotóp Munkacsoportnak elnöke. – F. m. A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban (társszerzőkkel, Bp., 1968).