Kezdőlap

Vasvári Ödön, 1907-ig Wiblitzhauser (Szeged, 1888. okt. 18.Washington, 1977. júl. 12.): református lelkész, az amerikai magyarság történeti emlékeinek gyűjtője és kutatója. A r. k. teológiát a temesvári szemináriumban végezte (1911–13), majd engedély nélkül közzétett cikkei miatt Kisbecskerekre helyezték. Áttért a ref. hitre, a debreceni Ref. Teológián tett különbözeti vizsga után segédlelkész Gégényben (1913–14). Pályázatával elnyerte a pittsburghi (USA) segédlelkészi állást (1914). Segédlelkész több amerikai magyar ref. gyülekezetben. Nyugdíjazásáig (1957) az Amerikai M. Ref. Egyesület főtisztviselője Washingtonban. Kezdetben Kossuth Lajos amerikai útjának írott emlékeit gyűjtötte; ő találta meg Philadelphiában Walter Gould amerikai festőművésznek a töröko.-i magyar emigránsokról készített olajképeit, melyek a washingtoni Kossuth-ház tulajdonába kerültek. Ötvenévi munkával összegyűjtötte az amerikai földrészen szerepet játszott magyarok életére és tetteire vonatkozó adatokat, megírta az amerikai polgárháborúban részt vett magyarok történetét. Cikkeit főként a clevelandi Szabadság, az Amerikai Magyar Népszava, az Amerikai Magyar Reformátusok Lapja, a washingtoni Új Magyar Út és a Testvériség, a pittsburgi Magyarság c. lapok s ezek naptárai közölték. Gyűjteményét (451 irattartó, kb. 18 500 cédula) a szegedi Somogyi Könyvtárnak adományozta (1972. máj. 16.), melyet amerikai mikrofilmezés után hazaszállítottak (1978). – F. m. Lincoln's Hungarian Heroes: The Participation of Hungarians in the Civil War (Washington, 1939); Amerikai festő eddig ismeretlen képei Kossuth Lajosról és törökországi környezetéről (Új Magyar Út, Amerikai Magyar Reformátusok Lapja, 1953. jan.–febr.–márc.); Lincoln and the Hungarians (1–12. rész, William Penn Society Monthly, 1961. nov.–1964. júl.). – Irod. Széplaki József: V. Ö. és gyűjteménye (Detroit Hungarian News, 1972. okt. 7.); Bálint Sándor: V. Ö. (Somogyi Könyvtári Műhely, 1977. 1–4. sz.); Péter László: V. Ö. (Magy. Hírek, 1977. 16. sz.); Ruffy Péter: V. Ö. csodálatos élete (Magy. Nemzet 1978. szept. 17.).