Kezdőlap

Vata (XI. sz.): 1046-ban, Péter kir. második uralma idején az új feudális társadalmi rend, a keresztény egyház és Péter ellen pogány ideológiával fellázadó magyarok vezére. Békés várából kiindulva sereget gyűjtött és az orosz földről jövő Árpád-házi hg.-ekhez csatlakozott. Azokkal együtt ért Pestre s a budai parton a hg.-ekhez küldöttségbe menő Gellért püspököt és társait megölette. Péter legyőzése és I. András megkoronázása után és hívei mozgalmát elfojtották, és I. András hozzálátott az új rend megszilárdításához. Utódai közül csak fiát, Jánost ismerjük.