Kezdőlap

Vay József (? , 1750. okt. 29.Bugyi, 1821. dec. 30.): helytartótanácsos, a Habsburgellenes köznemesség markáns alakja, 1786-tól Szabolcs vm. alispánja, 1789 – 1796 közt helytartótanácsos. Az 1790 – 91-i ogy.-en Szabolcs vm. követe, az ogy.-i ellenzék egyik vezére. II. Lipót megítélése szerint a porosz udvarnál való titkos tárgyalások egyik fő mozgatója. 1796 elején nyugdíjazták. Az 1800-as évek elején szeptemvir. Az 1807-es ogy.-en ismét Szabolcs követe. Szabadkőműves volt, a ref. egyház nagy pártfogója, 1796-tól haláláig a tiszáninneni egyházkerület tőgondnoka. Tevékenyen részt vett a pesti protestáns főisk. felállítását célzó tervek készítésében is. – M. Reflexiones de repartitiones contributionis… (Pestini, 1793).