Kezdőlap

Vay Miklós, báró (Golop, 1828. dec. 24.Golop, 1886. jan. 28.): szobrász. ~ Miklós (1802 – 1894) fia. Bécsben tanult és dolgozott. Zsánerfigurákat (Rákfogó lány), emlékműveket (Berzsenyi, 1860, Kazinczy, 1861 az MNM kertjében); szobrokat (Vörösmarty Mihály szobra, 1865, Székesfehérvárott; Kisfaludy Károly szobra Balatonfüreden; Deák Ferenc szobra, 1879 Zalaegerszegen) és szoborportrékat (Széchenyi, Eötvös) készített bécsi akadémikus stílusban. Több művét őrzi az MNG (Deák Ferenc, Andrássy, Dessewffy Emil, Tisza Kálmán). Néhány művét Izsó Miklós faragta kőbe. A sárospataki ref. főisk. gondnoka volt. – Irod. Radácsi György: V. M. emlékezete (Sárospatak, 1886).