Kezdőlap

Vecsey József, Lipics (Nemeshetés, 1913. nov. 11.Sankt Gallen, Svájc, 1977. máj. 28.): r. k. pap, teológiai tanár, szerkesztő. A bp.-i papneveldében szentelték pappá, 1938-ban hittudományokból doktori oklevelet szerzett a bp.-i tudományegy.-en. Pehm (Mindszenty) József mellett káplán Zalaegerszegen, majd hittanár, 1946-1952-ben a szombathelyi teológia tanára volt. 1952-ben Ny-ra távozott, 1952- 1956-ban St. Gallenben magyar lelkész. 1956-1962-ben Párizsban magyar lelkész és franciao.-i magyar főlelkész. 1966-1969-ben szerk. az általa alapított párizsi Sorsunk c. hitbuzgalmi lapot. St. Gallenben nyomdát hozott létre, szerk. a Hiszek (utóbb Életünk) c. folyóiratot (1969- 1970). 1971-1975-ben Mindszenty József titkára, a Mindszenty-alapítvány, múzeum és levéltár egyik alapítója, ill. őre. – F. m. A szószék üzenete (rádióbeszédek, München, 1956); Mindszenty József (I-II., München, 1957); Mindszenty-Dokumentation (I-III., St. Pölten, 1957-1958); Kardinal Mindszenty (München, 1962); Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára (St. Gallen, 1970). – Irod. Harangozó Ferenc: V. J. (Katolikus Szle, 1977. 3. sz.).