Kezdőlap

Vécsey Tamás (Szikszó, 1839. febr. 24.Bp., 1912. ápr. 14.): jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1881, r. 1889, t. 1911). Hazai tanulmányai utón 1861-től Eötvös Loránd nevelője, közben 1863-ban bp.-i egy.-i m. tanár (római polgári törvénykezési jog). 1864 – 1874 között eperjesi jogak-i tanár (római jog, politikai tudományok, jogi enciklopédia), 1874-től 1911-ig a bp.-i egy.-en a római jog tanára. 1870-től 1881-ig balközép, majd szabadelvű párti programmal ogy.-i képviselő. Elsősorban római joggal foglalkozott; Pauler Tivadar alatt részt vett a polgári törvénykönyv tervezetének előkészítésében. Szemléletében a történeti jogi isk. híve, a nemzeti feudális hagyományok ápolója. A római jog köréből igen sok részlettanulmányt, forráskiadványt, magyarázatot írt és tett közzé. – F. m. A jogi szakoktatás reformja (Bp., 1889); A rámai jog külső története és institúciói (Bp., 1902); Adalék a Magyar Corpus Juris történetéhez (Bp., 1902). – Irod. Szászy-Schwarz Gusztáv: V. T. (Bpesti Szle, 1912); V. T. (Századok, 1912); Nagy Ferenc: V. T. t. tag emlékezete (MTA Emlékbeszédek, XVIII., Bp., 1922); Bernát István: A múltról a jövőnek. V. T. emlékezete (Köztelek, 1926. 72 – 73. sz.).