Kezdőlap

Vedres István (Szeged, 1765. szept. 22.Szeged, 1830. nov. 4.): mérnök, gazdasági-műszaki szakíró. Tanulmányait a pesti tudományegy. bölcsészeti karán, majd a Mérnöki Intézetben végezte, s 1786-ban szerzett mérnöki oklevelet. Szeged város mérnöke, majd főmérnökeként a legkülönbözőbb közmunkák irányításával foglalkozott. Úttörő munkát végzett a futóhomok megkötése terén Csengele határának fásításával (1789). Utóbb a szőreg-gyálai határ 3600 kh-as területén vízrendezésével és ármentesítésével országos hírű mintagazdaságot szervezett (1808). A Soroksár – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged vonalvezetésű Duna-Tisza-csatorna és a szegedi kereskedelmi kikötő és közraktár érdekében írt gazdasági-műszaki röpiratot (1805). Számos csatornaterve közül a tiszántúli árapasztó csatorna tervét nyomtatásban is közreadta (1830). Víztárolók létesítését, öntözéses gazdálkodást, a rizstermelés és a tógazdálkodás fejlesztését javasolta. A magyar nyelvű, gazdasági műszaki irodalom egyik megteremtője. Közgazdasági írásaiban a reformkor gazdaságpolitikai elképzeléseinek előfutára. Vízgazdálkodási javaslatainak. Széchenyire való hatása közvetlenül kimutatható. Mint szépíró Dugonics András körének tagja volt. Tervei szerint megnagyobbították a szegedi kőszínházat, s itt előadták a színházpártoló ~nak A Haza szeretete, avagy Nemes Szeged városának a töröktől való elvétele c. négyrészes vitézi játékát 1803-ban. – F. m. A magyar nyelvnek a magyar hazában való szükséges voltát tárgyazó hazafiúi elmélkedések (Bécs, 1790); A Tiszát a Dunával összvekaptsoló ujj hajókázható tsatarna… (Szeged, 1805; németül: Wien, 1807); Egy nemzeti jószág, melyet Magyarország…javára szerzett (Szeged, 1807); A bankótzédulák elenyésztethetésérül. (Szeged, 1807); Étska kisded rajzolattya (Pest, 1817); A sivány homokság használhatása (Szeged, 1825); A tul a tiszai nagyobb árvizek eltéríthetésérül egy két szó (Pest, 1830). – Irod. Sárközy Imre: Régibb vízimérnökeink életéből (Bp., 1897); Matusovits Péter: Emlékezés V. I: ról (Városkultúra, 1933. 17 – 18. sz.); Vácz Elemér: V. I. munkássága és a Duna-Tisza csatorna (Bp., 1934); Farkas László: V. I. mérnök élete és működése (Szeged, 1937); Nagy Zoltán: V. I. művészi munkássága (Bp., 1956); Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon (Bp., 1960); Szabó Miklós: V. I. (Népművelés, 1965); Péter László: Szeged Széchenyije V. I. emlékezete (Magy. Nemzet, 1965. 231. sz.); Bendefy László: Megemlékezés V. I-ról születésének Z00 éves fordulója alkalmából (Hidrológiai Tájékoztató, 1966. 6. sz.).