Kezdőlap

Végh Gyula (Vereb, 1870. jan. 25.Bozsok, 1951. júl. 21.): művészeti író. Tanulmányait Bp.-en, Heidelbergben, Párizsban és Firenzében végezte. 1917-től az Iparművészeli Múz. ig.-ja, majd 1934-ig, nyugalomba vonulásáig főig.-ja volt. Múz.-i igazgatása idején, 1921-ben hívta életre a Magyar Bibliofil Társ.-ot, melynek elnöke volt. Nagy sikerű könyvművészeti és könyvtörténeti kiállításainak egész sorát rendezte az Iparművészeti Múz. Főként a könyvművészet terén fejtett ki irodalmi tevékenységet is. Az Éber László szerkesztésében megjelent Művészeti Lexikon (Bp., 1926) munkatársa volt. – F. m. A képrombolók (Bp., 1915; németül: Die Bilderstürmer, Strassburg, 1915).