Kezdőlap

Végh István (Bécs, 1763. aug.Damonya, 1834. szept. 20.): koronaőr, az MTA ig. tagja (1830). Tanulmányait a budai egy.-cn végezte. Utána a Helytartótanácsnál működött, 1787-től mint tanácsos. 1805-ben Baranya vm. főispáni helytartója, két év múlva főispánja és az orsz. tartománybiztosság főig.-ja. A nemesi felkelés idején a kir. seregek általános főhadbiztosa, 1797-től 1827- ig kir. biztos. 1825-ben koronaőrré választották. 1826-tól foglalkozott az MTA ügyeivel. – Irod. Nekrológ (Akad. Évk. 1838).