Kezdőlap

Vékony Antal (Tiszaújlak, 1848. jún. 20.Máramarossziget, 1903. márc. 15.): író. 1866-ig a máramarosszigeti kollégiumban tanult, ezután Pesten teológiát hallgatott. 1870-ben tanári oklevelet szerzett, s ettől fogva haláláig gimn. tanár volt Máramarosszigeten. Egy prózai és egy verses elbeszélésé jelent meg. Modern nyelvre írta át Zrínyi Szigeti veszedelem c. eposzát (Sziget ostroma, Bp., 1892). – F. m. A kincskeresők (elb., Bp., é. n.); A dongó (víg elb. hat énekben, Bp., 1886).