Kezdőlap

Ventur Lajos (? , 1407. aug. 3.1409. júl. 16. között): pénzverő ispán. Firenzei származású kereskedő, Pozsonyban telepedett le, először 1358-ban tűnt fel. 1388 – 98-ban pozsonyi esküdt, 1392-ben harmincados, 1395 előtt pénzverőispán, 1397-ben pozsonyi alispán. Kincstári működésén kívül kir. familiárisként is szolgált. Pozsonyban házat (melyben 1404-ben kápolnát alapított), szőlőket szerzett.