Kezdőlap

Vér Tibor, Wéber (Trsztena, 1899. máj. 11.Cincinnati, USA, 1957. nov. 30.): gépészmérnök, politikus. A bp.-i műegy.-en gépészmérnöki oklevelet szerzett (1922). Vezető szerepe volt az I. világháborút követő jobboldali diákmozgalmakban. 1924–1936 között műegy.-i adjunktus, 1942–44-ben c. rk. tanár, 1937-től a bp.-i Mérnöki Kamara alelnöke, 1942–44-ben elnöke. 1942–44-ben a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet ig.-ja felsőházi tag. 1944-ben az Iparügyi Min. államtitkára volt. 1944-ben Ausztriába távozott. 1957-ben kivándorolt az USA-ba. – F. m. Az anyagvizsgálat néhány újabb problémájáról (Bp., 1930); Szerkezeti anyagok vizsgálata (Bp., 1937); Válogatott fejezetek az anyagvizsgálat köréből (Bp., 1942); Die Bruchgefahr in Koustruktionen des Maschinenbaues (Technika, Zürich, 1954. X–XII.).