Kezdőlap

Veredy Gyula (Apatin, 1897. máj. 5.Bp., 1976. szept. 7.): könyvtáros, 1921-től 1946-ig a Fővárosi Könyvtár, 1947-től 1961-ig az Orsz. Széchényi Könyvtár munkatársa volt. Tevékenysége középpontjában a tizedes osztályozás hazai elterjesztése állt. 1929-1943 között elkészítette a Fővárosi Könyvtár osztályozási táblázatait, majd az ő szerkesztésében jelent meg 1950-1955 között az Egyetemes Tizedes Osztályozás, rövidített táblázatok köteteinek négy kiadása. 1952-1967 között az Orsz. Osztályozó Bizottság elnöke volt és irányította az ETO hivatalos magyarországi kiadásának munkálatait. 1926-1948 között a Városi Szemle állandó szakbibliográfiai rovatát, a Városügyi bibliográfiát szerkesztette, 1955-1961 között a M. Nemzeti Bibliográfia felelős, ill. főszerk.-je volt. 1937-ben tagja volt az első dokumentációs világkongresszuson Párizsban résztvevő m. küldöttségnek. 1939-1945 között a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének főtitkára. – F. m. Egyetemes Tizedes Osztályozás. A nemzetközi táblázatok hivatalos magyar kivonata (Szerk., Bp., 1958); A könyvtári osztályozás újabb kérdései, különös tekintettel a tizedes rendszer fejlődésére (Bp., 1959, 1961).– Irod. Babiczky Béla: V. Gy. (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1976. 10. sz.); Nagy Károlyné: V. Gy. (OSZK Híradó, 1976. 7-9. sz.); Schneller Károly: V. Gy. (Könyvtáros, 1976. 11. sz.).