Kezdőlap

Veresmarti Mihály (Veresmart, 1572. márc.Pozsony, 1646 eleje): apátkanonok, hitvitázó. Tolnán És Debrecenben tanult. 1596-ban ceglédi rektor, majd nagykőrösi prédikátor. 1599-ben a törökök által elűzetvén, ürményi, majd 1605-ben komjáti prédikátor lett. A kat. egyház elleni támadásaiért Forgách Ferenc nyitrai püspök a nyitrai várba záratta, ahonnan csak Bocskai felkelésének hírére bocsátotta szabadon. 1610-ben katolizált Bécsben. Másfél évi bécsi tartózkodás után 1611-től Vágsellyén, 1614-től Pozsonyban plébános, majd 1616-tól kanonok. 1627-ben bátai apát. Megírta Megtérése históriáját (kiadta Ipolyi Arnold, Bp. 1878) és több vitairatot írt a protestánsok ellen. – Irod. Ipolyi Arnold: V. M. XVII. századi magyar író élete és munkái (Bp. 1875); Ádám Gerzson: Nagykőrösi Athenás (Nagykőrös, 1904).