Kezdőlap

Veress Ernő (Csíkszentsimon, 1891. dec. 17.Székelyudvarhely, 1973. márc. 16.): romániai magyar r. k. pap, egyházi író, szerkesztő. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, ahol 1915-ben pappá szentelték. 1915-1929 között káplán és hitoktató Sepsiszentgyörgyön, Szentivánlaborfalván, Brassóban és Csíkszeredán, 1929-35-ben kolozsmonostori plébános. 1935-41-ben hitoktató, majd plébánoshelyettes Kolozsvárott, 1944-től 1958-ig teológiai tanár Gyulafehérvárott. 1921-1931 között az Erdélyi Tudósító szerk.-je, 1931-től 1943-ig felelős szerk.-je, 1938-40-ben az Erdélyi Iskola c. folyóirat szerk.-je. Szerk. a kolozsvári Monostori Egyházközség c. hitbuzgalmi értesítőt. Cikkei az Erdélyi Iskola, a Hírnök, a Pásztortűz és a Vasárnap c. lapokban jelentek meg. 1958-ban működési engedélyét megvonták, ezután nem sokkal Parajdra vonult vissza. – F. m. Erdélyi imádságoskönyv (Brassó, 1923); Tíz év (Kolozsvár, 1930); Szertartástan (Kolozsvár, 1937). – Irod. Szolgálat (1974).