Kezdőlap

Veress Pál (Kolozsvár, 1893. júl. 19.Bp., 1945. jan. 27.): matematikus. Egy.-i tanulmányait Bp.-en, Göttingenben és Kolozsvárott végezte, ahol 1919-ben tanári oklevelet szerzett. 1919-től gimn. tanár, 1925 – 26-ban Berlinben tanulmányúton volt, 1928-tól a bp.-i Tanárképző Intézetben teljesített szolgálatot. 1929-ben Bp.-en egy.-i magántanár a valós változójú függvények elmélete tárgykörben. Biztosítási matematikával is foglalkozott. 1934-ben Kőnig Gyula-díjat kapott. 1936-tól 1938-ig helyettes tanár a bp.-i tudományegy. felsőbb geometriai tanszékén, 1939-től c. ny. rk. tanár. A bp.-i hadműveletek áldozata lett. – F. m. Az integrábilis függvényekre értelmezett függvényoperációkról (Kolozsvár, 1917); Egy Arzelà féle tétel általánosítása és annak alkalmazása (Mathem. és Term. tud. Ért. 1919); Über kompakte Funktionenmengen und Bairesche Klassen (Fund. Mathem. VII., 1925); On certain inequalities by Steffensen (Skandinavisk Aktuarietidskrift, 1926); Die beiden Bolyai und die absolute Geometrie (Ung. Jahrbücher, 1926); A Baire féle függvényklasszisokról (Mathem. és Fiz. L. 1926); Über eine Beweismethode in der Theorie der abstrakten Räume (Szegedi Acta, VI., 1932); Valós függvények (Bp., 1934).